۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۱

با توجه به استقبالي كه از آلبوم آقا بارت در همين محل به هم آمد، گفته باشيم كه آلبوم Zabriski Point Sound Track منسوب به پينك فلويد و ديگران هم موجود است. علاقمندان ميتوانند به طريقه اولي اقدام كنند.

هیچ نظری موجود نیست: