۴ اردیبهشت ۱۳۸۱

اين هم نقشه‌ای بی‌بديل که توزيع آرای مناطق مختلف فرانسه را در دور اول انتخابات نشان می‌دهد، لطفاً توجه بفرماييد که ۷۲ درصد واجدين شرايط در انتخابات شرکت کرده‌اند. اين سوسياليست‌های فرانسوی بدجوری خراب کرده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: