۴ اردیبهشت ۱۳۸۱

هايدر كه يادتان هست؟ همان دست راستي اي كه در اتريش سر كار آمده بود و همه ترسيدند؟ حالا به اين پرسشنامه دقت كنيد و سعي كنيد ببينيد ميتوانيد با توجه به اظهارنظراتشان هيتلر ببخشيد هايدر را از تاچر، آخ باز ببخشيد، توني بلر نخست وزير انگليس از حزب كارگر را تشخيص دهيد؟ عمراً بتوانيد!

هیچ نظری موجود نیست: