۵ اردیبهشت ۱۳۸۱

می‌زنما! فردا می‌رم کنسولگری! امروز رفتم توی ايستگاه مترو به طريقه آملی چهار تا عکس گرفتم از خودم، با زمينه قرمز و پيرهن سفيد! انگار که يکی از اعضای موثر بريگاد سرخ ايتاليا! خلاصه! اين عکسا رو فردا می‌گذارم رو ميز کارمنده و می‌گم: «ويزا!»

برای اونايی که شبکشون سريعه و چيزای علمی دوست دارند اين بد نيست.

هیچ نظری موجود نیست: