۳ اردیبهشت ۱۳۸۱

«هوی عمو! هوی با تو ام! آره با تو! تويی که خيال می‌کنی که سياستمدارای به اصطلاح سوسياليست اروپا از بقيشون بهتر اند و در عمل به نفع مردم عمل می‌کنن. کسايی مثل اين يارو ژوسپن و اون دلقک تونی بلر و اون يکی نکبت گرهارت شرودر! اينام هيچ فرقی با نئو ليبراليست‌های ديگه ندارن! فقط گفتم که بدونی و حساب کار خودتو بکنی. »

هیچ نظری موجود نیست: