۱۹ فروردین ۱۳۸۱

اين هم گفتگويی است بسيار متين مابين استاد گونتر گراس نويسنده زبردست آلمانی با پير بورديو که پدربزرگ فقيد چپی‌های معلوم الحال فرانسوی است.
برای آن‌ها که نشناسند گونتر نويسنده «طبل حلبی»، «موش»، «قرن من» و کتاب‌های ديگری است که همگی به بدترين وجه ممکن به فارسی ترجمه شده‌اند. بورديو هم به‌حق ادامه دهنده راه کسانی چون زولا و سارتر بود.

اين ديگری هم رساله ايست در رثای سوسياليسم.

راستی اين هم يک مصاحبه بامزه با آقا استيون هاوکينگ به بهانه کتاب جديدش Universe in a Nutshell.

امروز زياد حال تحليل ندارم، مغزم اعتصاب کرده‌است. فقط يک توصيه کوچيک به مردم: «از غلط املايی تا حد امکان اجتناب کنيد!»

هیچ نظری موجود نیست: