۱۲ فروردین ۱۳۸۱

خواستم اول اوضاع فلسطين را يادآوری کنيم که نخست‌وزير اسرائيل همه‌اش را علم کرده که دشمن قديميش يعنی عرفات را حذف کند. حالا هی اين عمليات انتحاری را محکوم کنيد ببينيد اگر اين‌ها و اين کشته‌های فلسطينی‌ها نبود، اسرائيلی‌ها تمام غزه را با شهرک‌هايشان غربال کرده بودند و الان هم دنيا ککش هم نمی‌گزيد چون همه‌اش مطابق قرارداد اسلو بود. اصلا شما چه‌کاره‌ايد که جای آن فلسطينی‌ها فکر می‌کنيد؟ مگر نمی‌بينيد که فلسطينی زمينش، خانه‌اش را بيش از جان دوست دارد و اسرائيلی هم از آن طرف جان همکيشانش را به هر چيز ديگر ترجيح می‌دهد؟ حالا تازه کم‌کم دارد اين فرمول «صلح در برابر زمين» معنی پيدا می‌کند. بيچاره عرفات که به هر حال قربانی می‌شود. از ۱۹۵۲ (که عضو اخوان المسلمين مصر شده) تا الان دارد می‌جنگد. شارون البنه در قصابی از او با تجربه‌تر است (با وجود اين‌که همسن هستند) و از سال ۱۹۴۸ دارد آدم می‌کشد.

هیچ نظری موجود نیست: