۱۴ فروردین ۱۳۸۱

شخص بی لب در يک اظهار نظر جديد ابراز اميدواری کرده که شخص موسوم به «ياشار» در مورد تحولات خاورميانه اظهار نظر بکنند، در همين راستا هپلی و عمالش در راستای وظيفه، بخشی از نظرات شخص فوق‌الذکر را در همين رسانه منعکس می‌کنند:

با اين جمله که اسرائيل جان همکيشش به همه‌چيز [ترجيح] می‌ده، مخالفم...دليله اين که [غزه] رو نميدن صرفا مذهبيه ... به خاطر قدرت يهودی‌های «اولترا کانسرواتيو» و مذهبيه که (کرانه باختری) رو ارض موعود و مقدس می‌دونند ... و پسش نميدن... و اگر می‌تونستن اونجا رو از وجود کفار عرب پاک می‌کردند...البته اين شامل حق بازگشت به داخل محدوده ۱۹۴۸ نميشه که اون به دلايل سياسی و از ديدگاه صهيونيسم سکولار [!] معلومه که چرا سرش حاضر نيستن اندکی کوتا بيان...

[يه نفر که پدر و مادرش اسرائيلی‌اند بهش گفته که] اسرائيلی‌ها حاضر شدن از همه‌چی بگذرند که صلح کنند... [بعد در جواب ياشار که گفته: «چی؟ از همه‌چيز گذشتند؟»] تقريباً از هيچ چيز نگذشتند ... ولی جامعه‌شون اينطور فکر می‌کنند... ...ولی شايد حالا سر عقل بيان....نميدونم شايد واقعاً سر عقل بيان. بعيد می‌دونم.

هیچ نظری موجود نیست: