۱۶ اسفند ۱۳۸۰

بله! پسزمينهُ لينكدوني اثر Mondrian است. امروز هم روز به اصطلاح تولدش است. البته پسزمينه درست كردن آسان هم نيست مگر با Gimp.

هیچ نظری موجود نیست: