۱۷ اسفند ۱۳۸۰

آقای حُدِر هم البته بر تمام اين جماعت لاگنده منت‌دار هسنتد. يک چيز با مزه ازش به عمل اومد که انگار اين بلاگرهای MIT ابداع کرده‌اند و می‌گردند هی وبلاگ‌هايی که مردم بهشون لينک ميدن رو مرتب می‌کنند. راستش رو بخواين من هم برای رضای خدا دارم اين کارو می‌کنم و نتيجه‌اش هم می‌شه گفت تا ۲ هفتهِ ديگر به مرحله بهره‌برداری می‌رسه! الگوريتمش رو هم نمی‌گم که بَلکَنتَکَن يه کم روش فکر کنين.

اما آقای حدر امروز يک چيز بسيار تحقيرآميز نوشته بود در مورد افغانی‌ها که به نظر من کاملاً نژادپرستانه و حتی محکوم بود:
اين بدبخت‌ها را تمام جهان سال‌های سال ول کرده بود به امان خدا. اينها اگر در جنگل بزرگ می‌شدند فوقش يک انسان بدوی وحشی می‌شدند. اما الان بيچار‌ه‌ها قدرت عقلشان از انسان بدوی هم کمتر است، ‌اما به جديدترین تکنولوژی‌های نظامی دسترسی دارند. چه معجون مخربی می‌شود عقل گنجشکی و زور فيلی

هیچ نظری موجود نیست: