۲۱ اسفند ۱۳۸۰

شايد تمامی جملاتی که در زندگی نوشته‌ام بی‌ارزش باشد

I am set free to find a new illusion

مگر کاری هم می‌شود کرد؟ مگر اميدی جز تمام شدن تمام ارزش‌های ما هست؟ ولی تا کی؟ انگار بايد تا آخر عمر حرص بخورم که يک مشت از بهترين ذهن‌هايی که می‌شناخته‌ام يا در گذر زمان به دريوزگی تکنولوژی و اقتصاد و جلافت درآمده اند و يا اين که سر در گريبان بيهودگی فروکرده‌اند و چيزی از زندگی نفهميده اند.

هیچ نظری موجود نیست: