۲۰ اسفند ۱۳۸۰

يادم باشد فردا جنبش اصلاحات را به طور كلي ريشه يابي كنم. الان اما ديگر دير شده و بايد بروم شام بخورم.

هیچ نظری موجود نیست: