۲۰ اسفند ۱۳۸۰

بله، تعداد وبلاگ‌های ليست کذايی به ۴۳ رسيده است، بد نيست، نذر کرده‌ام که هر وقت اختلاف وبلاگ دهم و يازدهم به يک رسيد، ليست ۱۰ تای اول را در لينکدونی بگذارم که حال کنيم! حالا ببينم چی می‌شود.

بگذريم، در اسرائيل يهودی‌های فوق متعصب يک موسسه ای دارند به نام װעלן פֿײגל װידער זינגען که ترجمه‌اش می‌شود: «موسسهِ رفع تناقضات تکنولوژی امروزی با مذهب» که مثلاً می‌گويند که چه جوری روز شنبه چراغ برق خانه را روشن کنيد که حرمت شنبه شکسته نشود و تفتياتی از اين قبيل، تازه اگر يهودی باشی (يعنی، مادرت زبانم لال يهودی باشد) در مورد دعاوی شخصيت مثل طلاق يک دادگاه مذهبی تصميم می‌گيرد و مثلاً اگر زن باشی و شوهرت مفقوالاثر باشد، بايد تا موقع مرگ صبر کنی و گرنه نمی‌توانی دوباره ازدواج کنی و اين جور چيزها. تازه هرروز تعداد پيروان اين‌ها با وجود خروج دايمیِ افرادِ با حداقل شعور، در حال زياد شدن است چون اين ياروها به اعضاشان خيلی کمک می‌کنند و برای خودشان کلی «ناز» هستند.

هیچ نظری موجود نیست: