۱۲ اسفند ۱۳۸۰

آزمايش کاملی از روش‌های انجام شده! چون به آقا مهرداد ارادت داريم و تازه همسايه هم هستيم و از بچگی هم اين روزبه رو می‌شناسيم، ديگر خيلی ساده از اديتور FarsiTex استفاده می‌کنيم و هی «ی» آشغالی تايپ نمی کنيم، بی‌هم باهممان هم درست شد!

هیچ نظری موجود نیست: