۶ فروردین ۱۳۸۱

اين هم يك مطلب «افشاگرانه» ديگر در مورد اسكار امسال تو مايهاي خود هپلي. اينجا كه كليك كرديد(شايد لازم باشد يك گليگ ديگر هم بكنيد) ببينيد يارو چه عالي كوبيده اين دلقكها رو!

هیچ نظری موجود نیست: