۶ فروردین ۱۳۸۱

اين هم از خبر صبحگاهی. خدا به همهِ افغانی‌ها صبر بدهد.

هیچ نظری موجود نیست: