۵ فروردین ۱۳۸۱

بله اين طرح اثر«سهند»، ۱۹ساله از تهران است که روي يک ايده مجرد با دست پدرش «مجيد» کار کرده است. شما هم ميتوانيد کاردستيها و نقاشيهاي خود را براي هپلي بفرستيد، بلکنتکن که همين جا ظاهر شد.

هیچ نظری موجود نیست: