۲۶ اسفند ۱۳۸۰

بهار بشود اين‌کارها را می‌کنم:
۱) به چند سنجاب و سينه‌سرخ غذا می‌دهم و خود را از عذاب وجدان راحت می‌کنم.
۲) سفرهِ دلم را پيش يک دوست خيلی عزيز باز می‌کنم.
۳) دعا می‌کنم به خصوص اگر باران ببارد.
۴) با همه دوست می‌شوم.
۵) يک عکس عالی می‌گذارم اين بغل.

هیچ نظری موجود نیست: