۱۶ اسفند ۱۳۸۰

اولاً که يکی از دوستان که نام نمی‌برم، البته ايشان سرور ما هستند و ما به ايشان ارادت کلی داريم و معيار مبارزه با ارتجاع هم ايشانند، فرموده بودند که لزوماً کارنامه حقوق بشر آمريکا از ايران سياه‌تر نيست و غيره. خواستم بگم که منظور من هم لزوماً اين نبود اما آمريکا ديگر آن‌قدر معصوم نيست که بيايد برای هر کسی نامه اعمال بيرون بدهد. ای بابا!

هیچ نظری موجود نیست: