۱۳ اسفند ۱۳۸۰

« من نميدانم! اين مردک مسخره، همين جوان ابله، همين آقای رئيس جمهور ايالات متحدهِ حالا نام نمی برم کجا، از آن صاحب منصب قبلی خويش درس عبرت نگرفته! حالا پس‌فردا يک مونيکای ديگر پيدا شد نگوييد اين بندهِ حقير تذکر ندادم. حالا در کشور خودمان اين نهضت آزادی هم بترسد شرم بکند، همين آزادی است که نتيجه‌اش رسوايی است »

جملات بالا را همان شخص که نام نمی‌برم گفته! قبول دارم لوس بود.

هیچ نظری موجود نیست: