۱۳ اسفند ۱۳۸۰

سبيلم كمي شور شده است. البته بدانيد كه در آمريكاي شمالي سبيل گذاشتن كم كاري هم نيست.

هیچ نظری موجود نیست: