۱۴ اسفند ۱۳۸۰

آخر بوزينگی هم حدی دارد! اصلا هر چيزی حدی دارد. کارمان به جايی رسيده است که بزرگترين لجنمال کنندهِ حقوق بشر در دنيا يعنی همين همسايهِ جنوبی ما ( به همان حالت بخوانيد که اسم عربستان را می‌خوانيد، خدا عوضتان بدهد) برای وطن عزيزمان گزارش حقوق بشر می‌ورجد.

نگاه کنيد، نه تو رو خدا توجه کنيد، هر چه در اين گزارش در مورد ايران نوشته شده به راحتی به آمريکا هم می‌خورد، تازه به مراتب بدترش به علاوهِ affirmative action و نسل‌کشی‌ها! حالا باز می‌گين هپلی شلوغ نکن! می‌گين اينا تکراريه! بی لياقتا!

البته گزارش جالبي هست، به خصوص آخراش.

هیچ نظری موجود نیست: