۲ اسفند ۱۳۸۰

بالاخره ظاهر صفحه از آن اوضاع در آمد (با لهجهُ مخلوط قراءتي و مشهدي بخوانين)
1) يكي نيس به اي حسين درخشان بگه: اي قد به اي خواننده هاي معلومالحال گير نده، خودت هم حالت معلوم ميشه وا.
2) من امروز اوقدرام حالم بد نيست.
3) (بدون لهجه) براي آرامش اعصاب از ديدن فيلم La Pianiste خودداري كنيد.

هیچ نظری موجود نیست: