۶ اسفند ۱۳۸۰

حالا كه ديگر هر چه بنويسم خوب و زيبا از آب در مي آيد، همان بهتر كه بيشتر بنويسم:
1) ديشب واقعاُ ديديم كه بردن در هاكي چقدر خوب است.
2) از هر 12789 آدم يكي نابغه است.
3) خوب، ديگر كاملاٌ به نظريهُ موسوم به «conspiracy» ايمان آورديم.
4) ديگر اين كه سگ مدتهاست كه مرده، اما جسدش هنوز ميترساند.
5) همهُ اين تفتيات محكوم اند.
6) شرمنده، عنوان صفحه انگليسي شده است.

هیچ نظری موجود نیست: