۱۵ اسفند ۱۳۸۷

مزخرفترین شما نزد من، ول معطل‌ترین شماست


گزیده گزارشات خوفیه:  زنان مصر باستان از دم مار زنگی به عنوان ویبراتور (لرزانک) استفاده می کردند.

( اولین لرزانک مدرن توسط توسط کلینا ویلکینسون در سال ۱۸۸۰ برای درمان آنچه «گرفتگی مهبل» و «هیستری اناث» نامیده میشد، ابداع شد)

۱ نظر:

فرنی گفت...

ممم... مار زنده بوده؟ خب لابد آره دیگه! دمش خود به خود که تکون تکون نمی خوردهو
به هر حال استفاده از دم مار زنگی هم نیاز به تمرکز داره بعد اما باید هی حواست باشه که ماره شاکی نشه و نیشت نزنه... نه نمی شه!