۲۲ خرداد ۱۳۸۸

لقاح

من به همه گفته‌ام و بار دگر میگویم: از کردن دست در خشتک امام اشکول ایکبیری خودداری کنید!

هیچ نظری موجود نیست: