۲۷ مهر ۱۳۸۴

(داستان تمثیلی (مثلا خنده‌آور
سحرگاه، روزی مردی با بقچه حمام به گرمابه سر کوچه میرفت که طراری البته از طراران عیار از پشت
سر از او پیشی‌ گرفت و در گرمابه وارد شد. مرد، اندی بعد به گرمابه وارد شد و به خزینه جهید.
طرار که کمین کرده بود به سرعت بقچه مرد را ربود و به کوچه فرار کرد [ادامه دارد]سحرگاه: دوران ابتدای انقلاب ایران

روزی: دوران انقلاب ایران

مرد: مردم ایران

بقچه حمام: منابع سوخت فسیلی ایران

گرمابه: جمهوری

کوچه: ایران

طرار عیار: فرصت طلبان اهل مونته‌نگرو

پیشی: باقر

خزینه: جمهوری اسلامی

سرعت: ۱ سال

کمین: علی شریعتی (مشهور به دکتر)

فرار: جنگ ایران و عراق

هیچ نظری موجود نیست: