۳ آذر ۱۳۸۳

آلو مسمّا- الو سلام

- سلام به روی ماهت

- آقا شنیدی؟

- گرفتنش این عربا... خلیج عربی میگن دیگه... لامصبا.

- خوب، ان شاٍ الله نفسک الزکیه که نوش جانشون باشه.

- ای بابا، غرور ملیت چی شد.

- ببخشید مذهب شما چیه؟

- البته اسلام!

- شما از دور مسابقات حذف شدید. نفر بعد لطفاً.هیچ نظری موجود نیست: