۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

گه میل [G-Mail]

من همین جا در کمال صراحت و شجاعت، و به مصداق حدیث شریف «قولوالحق ولو علی الانفسکم او علی الاولیاکم و نحن خلفا له الدین الذی حلت به فنائک» اعلام میکنم که دلیل باز نوشتن در این مکان طمع باطل به یک حساب گه میل نبوده و نخواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست: