۴ آبان ۱۳۸۲

جارو کش میخوای

خدا نمرده بلکه یه گوشه‌ای تو یه باری تو آلاباما نشسته و داره قرآن و انجیل و تورات امضا می‌کنه.
اما نیچه مدت‌ها ست که مرده. جمله اخیر از زبان ابرمردی در تاریخ نقل شده که زبان و قلم از توصیف شئون او قاصرند. امام علی (ع) در حدیث معروف به دشداشه به این مهم اشاره کردند. بدون شک اگر امروز علی بود نیچه هم بود و اگر نیچه بود آن‌گاه مسیح هم بود و هر سع در سازمان تبلیغات اسلامی مشغول به کار می‌بودند.

هیچ نظری موجود نیست: