۳ آبان ۱۳۸۲

مراد

اگر این مراد نیست پس مراد کجاست؟
مراد همینجا است:

هیچ نظری موجود نیست: