۳۰ مهر ۱۳۸۲

صورتحساب را بکش - قسمت صفرم

رفتیم فیلم صورتحساب را بکش را ببینیم، تمام شده بود.فکر کنم فیلمش مشکوک باشه که این قدر طرفدار داره... آخه میگن این آمریکاییا احمقند ما که ندیدیم.

هیچ نظری موجود نیست: