۲۹ مهر ۱۳۸۲

عجز و لابه


«درهمین مکان مقدس اعلام میکنم که تصمیمم در مورد اعدام بازدیدکنندگان این مکان، اشتباه و ناشی از روح خبیث هپلی بوده است، بدیهی است که تمامی مسئولیت‌ها و عواقب آن را نیز بر عهده گرفته و حاضرم در یک دادگاه صالحه جوابگو باشم. »این متن را کاپیتان مجبورم کرده که اعتراف کنم.

هیچ نظری موجود نیست: