۲۶ خرداد ۱۳۸۲

مثل این بار عوض جام باید بشکه زهرو بری بالا! البته من از اینجا دارم برای خودم اظهار لحیه می‌کنم.

هیچ نظری موجود نیست: