۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲

در پی تماس‌های مکرر اولیای بعضی خوانندگان این وبلاگ مبنی بر مضر بودن بعضی از رسانه‌های (فیلم‌ها به‌ خصوص) معرفی شده در این وبلاگ این اخطار را عجالتا داشته باشید:


«فیلم‌های معرفی شده در این وبلاگ صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیتی از بابت صدمات روحی، روانی مستقیم یا جسمی غیرمستقیم آن را از خود سلب می‌نماییم. لازم به ذکر است که اینجانب هپلی ریش قرمز حق شکایت از شاکیان بی‌تربیت و حق به جانب را برای خود محفوظ می‌دارم.»

هیچ نظری موجود نیست: