۲۸ فروردین ۱۳۸۲

آمار تصادفات رانندگی ایران تنها در روز ۱۳ فروردین تقریبا برابر آمار کشته‌های غیر‌نظامی در جنگ اخیر عراق بود.

هیچ نظری موجود نیست: