۱۵ فروردین ۱۳۸۲

سه کتاب پرفروش عربی به نقل از آمازون العربیه:(۱) قران مجید

(۲) الانتشار الاخر للمکاتب المسیحیه فی‌البلاد الاسلامیه

(۳) کتاب الباء: استخراج الجماع و آدابه

هیچ نظری موجود نیست: