۱۵ فروردین ۱۳۸۲

- خوب تو که اینقدر واردی بگو مرگ ناگهانی به ‌ژاپنی چی میشه؟

- サドンデス

هیچ نظری موجود نیست: