۷ فروردین ۱۳۸۲

چرا آمریکا باید عراق را ول کند و به کانادا حمله کند؟


اول- کانادا غیر از مقدار معتنابهی نفت، کلی چوب و اورانیوم هم دارد.

دوم- انبوهی از مردم از زیر یوغ ملکه ستمگر بریتانیا نجات داده میشوند.

سوم- ساعت آنها با آمریکایی‌ها یکی است و دردسر خبرنگارهای CNN هم کم میشود.

چهارم - کانادا عضو ناتو است و در حمله به کانادا با آمریکا همکاری میکند.

پنجم - آبشار نیاگارا را هم مفت مفت صاحب می‌شوند.

ششم - هزینه انتقال نیرو ها صفر است چون میتوان ار پایگاههای آمریکا در کانادا استفاده می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: