۱۰ فروردین ۱۳۸۲

به نظر شما صدام چند میگیره سیبیلشو بزنه؟ میگم یه شب بریزیم سرش با تیغ سیبیلشو بزنیم و دنیا رو راحت کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: