۵ فروردین ۱۳۸۲

استاد پل والری می‌فرمایند: «دو خطر بزرگ دنیا را تهدید می‌کنند: نظم و بی‌نظمی»

هیچ نظری موجود نیست: