۱۷ بهمن ۱۳۸۱

نام فیلم: « روحیده شده به دور»

عنوان اصلي: Spirited Away

ژانر: کارتون ژاپنی از نوع بسیار مرغوب (Japanese Anime of the Best Quality)

حداقل شعور لازم براي درك: 90 (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: نقاشیهای آبرنگ میوزومی

حالت سيستم قبل ازديدن شخص : سرحال

حالت سيسنم پس از ديدن شخص : سرحال اما خسته از خواندن زیرنویس

دیدن این فیلم را به طریقه DVDیا در سینما پیشنهاد میکنیم.

هیچ نظری موجود نیست: