۴ اسفند ۱۳۸۱

نام فیلم: « مرثیه‌ای برای یک رویا»

عنوان اصلي: Requiem for a Dream

ژانر: مواد مخدره، افسردگی و غیره

حداقل شعور لازم براي درك: ۱۱۰ (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: Every Single Scene including normal life after watching it

حالت سيستم قبل ازديدن فیلم : سرحال

حالت سيستم پس از ديدن فیلم : شخص مورد نظر دیگر وجود ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: