۷ اسفند ۱۳۸۱

- استاد ببخشید.

- بله بفرمایید.

- من از طرفداران شما هستم.

- خیلی ممنونم.

هیچ نظری موجود نیست: