۳۰ دی ۱۳۸۱


«آیا هرگز به بزرگسالی خواهیم رسید؟ من نمیدانم. نکات فراوانی در تجربیات ما وجود دارد که ما را متقاعد میکند که واقعه تاریخی روشنگری ما را به بزرگسالی نرسانده... هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.»به فرمودهء آقا فوکو در روشنگری چیست

هیچ نظری موجود نیست: