۱۴ آذر ۱۳۸۱

نام آهنگ: « فراديدگاه كلي»

عنوان اصلي: Paranorama

نام آلبوم: هنر خلسه (art of trance)

ژانر: خلسه مترقي (progressive trance)

حداقل شعور لازم براي درك: 175 (در مقياس IQ)

قسمت تاثيرگذار: Clair de Lune

حالت سيستم قبل ازديدن شخص : سرحال

حالت سيسنم پس از ديدن شخص : سرحالتر


هیچ نظری موجود نیست: