۱۸ آذر ۱۳۸۱

ميدونين وقتي Bjork ميگه «روز تابستوني» منظورش در حقيقت 6 ماه بهاريه كه توش اصلا شب نيست.

هیچ نظری موجود نیست: