۳۰ آبان ۱۳۸۱

بر خلاف تبلیغات عناصر معلومالحال (همانها که میگفتند سیاهان نمیتوانند گیتار را دست بگیرند) موسیقی صخره (rock) نمرده بلکه زنده است و نزد پروردگار خویش روزی میگیرد.

هیچ نظری موجود نیست: