۲۰ آبان ۱۳۸۱

من از همه شما دوستان عزیز که زحمت کشیدید ممنونم. اکنون بد نیست که قدری هم برای رفتگان خودتان دعا کنید. من هم عجالتا به عالم غیب برمیگردم.

هیچ نظری موجود نیست: