۱۵ آبان ۱۳۸۱

سوال: چرا در کشورهای اسکاندیناوی مثل سو ئد و نروژ اتاقهای هتلها معمولا در دو جا شماره خورده است: یکی بالای در و دیگری نزدیک زمین؟

جواب: چون بسیاری از توریستها با مشاهده افراط مردم محلی در مشروبخواری عنان اختیار را از دست میدهند و مانند آنها به شرب خمر میپردازند و در نتیجه به حالت سینه خیز به هتل برمیگردند و ...

هیچ نظری موجود نیست: